Logo Search packages:      
Sourcecode: virtualbox-ose version File versions

kAvlrU32.h File Reference


Detailed Description

kAvl - AVL Tree Implementation, KU32 key ranges.

Definition in file kAvlrU32.h.

#include <k/kAvlTmpl/kAvlBase.h>
#include <k/kAvlTmpl/kAvlDoWithAll.h>
#include <k/kAvlTmpl/kAvlEnum.h>
#include <k/kAvlTmpl/kAvlGet.h>
#include <k/kAvlTmpl/kAvlGetBestFit.h>
#include <k/kAvlTmpl/kAvlGetWithParent.h>
#include <k/kAvlTmpl/kAvlRemove2.h>
#include <k/kAvlTmpl/kAvlRemoveBestFit.h>
#include <k/kAvlTmpl/kAvlUndef.h>

Go to the source code of this file.

Classes

struct  KAVLRU32

Defines

#define KAVL_CHECK_FOR_EQUAL_INSERT
#define KAVL_DECL(rettype)   K_DECL_INLINE(rettype)
#define KAVL_FN(name)   kAvlrU32 ## name
#define KAVL_INT(name)   KAVLRU32INT ## name
#define KAVL_MAX_STACK   32
#define KAVL_RANGE
#define KAVL_STD_KEY_COMP
#define KAVL_TYPE(prefix, name)   prefix ## KAVLRU32 ## name
#define KAVLKEY   KU32
#define KAVLNODE   KAVLRU32
#define mKey   u32Start
#define mKeyLast   u32Last

Typedefs

typedef struct KAVLRU32 * PKAVLRU32
typedef struct KAVLRU32 ** PPKAVLRU32


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index